ประกาศ

  ที่ตลาดหลักทรัพย์

  ที่รักผู้ใช้: เงิน อันจะออนไลน์ออนไลน์ในวัน ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น.เวลา 14.00 น.สำหรับวัน ที่ 8 ตุลาคมพ.ศ. 2562 และเปิดให้บริการทริป/บีเอ็นบีทริปทริปทริปทริปทริปทริบิวต์/ธุรกิจ

  เกี่ยวกับทริป ที่เป็นใบเบิกทางในการปกครองของเฟสว่า ง เป้าหมายของเฟโปรโตคอลคือ การรักษาตลาด ที่มั่นคงราคาของการซื้อขาย ที่มีเสถียรภาพในตลาด ที่มีความสัมพันธ์กับราคาของธ/ยูเอสดี เฟโปรโตคอลบรรลุเป้าหมายผ่านระบบ ที่มีเสถียรภาพ ที่เรียกว่า แรงจูงใจโดยตรง เฟโปรโตคอล และแดโซ ที่เข้าสู่ศูนย์กลางได้เริ่มดำเนินการในการปกครองโดยไทรแอด ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนในการลงคะแนนเพื่อเพิ่มเส้นโค้งร่วมใหม่ หรือปรับฟังก์ชันราคาของเส้นโค้ง ที่มีอยู่รวมทั้งการปรับมูลค่าการควบคุมข้อตกลงในการลงทุนใหม่ (พีซีวี) หรือการกำหนดค่าของพีซีวี ที่มีอยู่ รายละเอียดเพิ่มเติม

  การแปล
  [ดั้งเดิม]

  币安上市Tribe(TRIBE)

  亲爱的用户:币安将于2021年08月24日14:00(东八区时间)上线Tribe(TRIBE),并开通TRIBE/BTC、TRIBE/BNB、TRIBE/BUSD、TRIBE/USDT交易对,邀您体验!

  - TRIBE充值通道现已开放

  - TRIBE提现预计于2021年08月25日14:00(东八区时间)开放注: 提现开放时间为预估时间,实际开放时间以提现页面展示为准。TRIBE上币费用为0 BNB。

  关于Tribe(TRIBE)TRIBE是Fei Protocol的治理代币。Fei Protocol的目标是维持一个稳定的市场,在该市场中其稳定币FEI的交易价格与ETH/USD价格紧密相关。Fei Protocol通过一个称为直接激励的稳定机制实现了这一目标。Fei Protocol和一个去中心化的DAO已经启动,该DAO由TRIBE代币进行治理。TRIBE持有人可以投票决定在新代币中添加新的联合曲线或调整现有曲线的价格函数,以及调整新进资金的协议控制价值(PCV)或对现有PCV的分配。更多详情:

  - TRIBE官网

  - TRIBE区块浏览器

  - 费率说明

  - 交易规则风险提示:数字货币交易存在巨大风险,请您谨慎购买,并注意交易风险。币安会遴选优质币种,但不对您的任何交易行为承担担保、赔偿等责任。感谢您对币安的支持!币安团队2021年08月24日点击立即下载iPhone或Android版APP币安社群Telegram:https://t.me/BinanceChineseFacebook:https://www.facebook.com/BinanceChineseTwitter:https://twitter.com/binance币安保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。