ประกาศ

  ประกาศเกี่ยวกับการสนับสนุนอลาจัช, การอัพเกรดเครือข่าย และการแบ่งแยกอย่างหนัก

  ถึงผู้ใช้: เงินเยนจะสนับสนุนการอัพเกรดเครือข่าย และการแบ่งแยกอย่างละเอียดตามนี้

  ระยะเวลา ที่คาดว่า จะระงับการชำระเงิน และการยืนยันในวัน ที่ 26 สิงหาคม 2021 เวลา 15 : 30 น.เพื่อสนับสนุนการยืนยัน หมายเหตุ:

  - เหรียญจะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหลังจากการอัพเกรดเครือข่ายของอเวนิว และการขยายตัว ที่สมบูรณ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ข้อมูลเพิ่มเติม:

  การแปล
  [ดั้งเดิม]

  关于支持Avalanche(AVAX)、Firo(FIRO)网络升级和硬分叉的公告

  亲爱的用户:币安将支持Avalanche(AVAX)、Firo(FIRO)的网络升级和硬分叉,具体安排如下:

  - 币安预计将于东八区时间2021年08月24日 21:00 暂停AVAX的充值、提现业务,以支持Avalanche(AVAX)预计于东八区时间2021年08月24日22:00进行的网络升级。

  - 币安预计将于东八区时间2021年08月26日15:30 暂停FIRO的充值、提现业务,以支持Firo(FIRO)于Firo区块高度401,580(预计东八区时间2021年08月26日16:30)进行的网络升级和硬分叉。注意:

  - AVAX的网络升级预计将于东八区时间2021年08月24日22:00进行,预估时间仅供参考;

  - FIRO 的网络升级和硬分叉将于Firo区块高度401,580进行 ,预估时间仅供参考;

  - 网络升级和硬分叉期间,AVAX、FIRO 交易不受影响;

  - 请提前充值,币安将协助用户处理硬分叉中的任何技术问题;

  - 本次Avalanche(AVAX)、Firo(FIRO)的网络升级和硬分叉并不会产生新的分叉币;

  - 币安将在Avalanche(AVAX)、 Firo(FIRO)的网络升级和硬分叉完成后,待相应网络稳定运行时重新开放充值、提现,不再另行公告。更多信息请参考:

  - AvalancheGo v1.5.1

  - Apricot Phase Three: C-Chain Dynamic Fees

  - Firo v0.14.8.0风险提示:数字货币交易存在巨大风险,请您谨慎购买,并注意交易风险。币安会遴选优质币种,但不对您的任何交易行为承担担保、赔偿等责任。感谢您对币安的支持!币安团队2021年08月23日点击立即下载iPhone或Android版APP币安社群Telegram: https://t.me/BinanceChineseFacebook: https://www.facebook.com/BinanceChineseTwitter: https://twitter.com/binance币安保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。