ประกาศ

  เงินแอมเบอร์ออนไลน์ไอโอทีเอ็กซ์อูเบอร์วีไอทีกิจกรรมการเงินเพิ่มขึ้นถึง 60 % ในปี ที่ผ่านมา

  "ถึงผู้ใช้: " "เงินจริง" ""กำลังออนไลน์บนไอโอทีเอ็กซ์อูเบอร์วีไอทีกิจกรรมทางการเงินแบบปกติเพื่อเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์แบบดิจิทัลให้กับผู้ใช้" กิจกรรมทางการเงินทั่วไป (จดจำการสั่งซื้อทันที) :

  - รอบการนับ: เวลา 20.20.08 น.ถึงช่วงเวลาการชำระหนี้ ดิจิตอลในระยะเวลา 20.00 น.ถึงช่วงเวลาการชำระหนี้ สินทางดิจิตอลทั่วไป ไอออโต้เอ็กซ์ทีวันละประมาณ 100,000 วันยูเอฟที 60 ยูเอฟที 60 % 10 ยูเอฟที. 2466 ยูเอฟทีวันละ 20.30 ยูเอฟที 15 ยูเอฟที 150 วัน 10,000 วัน ยูเอฟที 2010 % 10 ยูเอฟที - 3288 ยูเอฟทีวีไอ 30 วัน 5 ล้านวิทส์ 16 ล้านวิธธีอี 16 ร้อยเปอร์เซ็นต์

  การแปล
  [ดั้งเดิม]

  币安宝上线 IOTX、UFT、VITE 理财活动,年化高达60%

  亲爱的用户:“币安宝” 现已上线 IOTX、UFT、VITE 定期理财活动,为用户提供闲置数字资产增值服务。定期理财活动(立即申购):

  - 申购模式:先到先得

  - 申购时间:东八区时间2021年08月19日20:00至2021年08月20日20:00

  - 计息周期:东八区时间2021年08月20日20:00开始至相应定期产品周期结束数字资产周期申购总上限个人申购上限年化每手金额到期后每手收益IOTX30天100,000,000 IOTX5,000,000 IOTX25%100 IOTX2.0548 IOTXUFT15天100,000 UFT1,000 UFT60%10 UFT0.2466 UFTUFT30天200,000 UFT4,000 UFT15%10 UFT0.1233 UFTUFT60天200,000 UFT5,000 UFT20%10 UFT0.3288 UFTVITE30天5,000,000 VITE250,000 VITE16%100 VITE1.3151 VITE注意:

  - 若产品申购总额达到上限,将暂时无法继续申购。

  - 币安宝会根据市场实际运行情况和风险程度动态调整币种、利率、个人申购上限以及产品申购总额度。

  - 使用条款:币安用户服务协议风险提示:数字货币交易存在巨大风险,请您谨慎购买,并注意交易风险。币安会遴选优质币种,但不对您的任何交易行为承担担保、赔偿等责任。感谢您对币安的支持!币安团队2021年08月19日

  点击立即下载iPhone或Android版APP币安社群Telegram: https://t.me/BinanceChineseFacebook: https://www.facebook.com/BinanceChineseTwitter: https://twitter.com/binance币安保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。