ประกาศ

  ประกาศความล่าช้าของสัญญาไฟไหม้ในวัน ที่ 8 เมษายนเวลา 00.00 น.

  ผู้ใช้ ที่เคารพ:

  สวัสดีเนื่องจากการปรับปรุงระบบเครือข่ายของบุคคลภายนอกให้มีการปรับปรุงประสบการณ์การทำธุรกรรมผู้ใช้ และสัญญาเงินไฟจะถูกเลื่อนออกไปเป็นเวลาถึง 07.00 ในวัน ที่ 8 เมษายน 2021 (จีเอ็มที + 8) ในวัน ที่ 8 เมษายนเวลา 02.00 น.

  สัญญาไฟ

  การแปล
  [ดั้งเดิม]

  关于火币合约4月8日00:00结算延迟的公告

  尊敬的用户:

  您好,因第三方运营商网络升级,为保证用户交易体验,

  火币合约

  将对USDT本位永续合约2021年4月8日00:00(GMT+8)的结算延期到4月8日02:00(GMT+8)进行,由此带来的不便平台深表歉意,感谢您对

  火币合约

  的支持!

   

  火币合约

  2021年4月7日