ประกาศ

  แผนปฏิบัติการด้านสัญญา และผู้ชนะจะได้เงินรางวัล 60,000 บาท

  เวลา ที่ทำงาน: 7 เมษายนเวลา 10.00 – 11 เมษายนเวลา 16.00 น. (จีเอ็มที + 8)

  ลงทะเบียน ที่อยู่: เครื่องพิมพ์แบบฟอร์ม: /ชุด/ชุดสีขาว - 80933-19642.42.00

  ประเภทของ

  สัญญา

  (ค่าย) : แลกเปลี่ยน

  สัญญา

  เงินตรา และ

  สัญญา

  ระยะยาว

  1. เลือกข้อตกลงใน

  สัญญา

  ที่คุณต้องการ และชนะรางวัลยูเอสเอส 10,000 เหรียญต่อวัน

  ในช่วงเวลาของกิจกรรม และการมีส่วนร่วมในการทำ

  สัญญา

  ใด ๆ ไม่เกิน 1,000 ยูเอสทีต่อวัน (ยูเอสที) ผู้ใช้ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกลุ่ม

  สัญญา

  โดยอัตโนมัติจะเข้าร่วมโดยอัตโนมัติภายในเวลา 11.00 น. (ประกอบด้วยจีเอ็มที + 8) ก่อนเวลา 11.00 น.ในวัน ที่ 11 ตุลาคม

  กิจกรรม ที่ 2 : ผู้ใช้ ที่ได้รับรางวัล 5 ครั้งในระหว่า งกิจกรรม

  ในระหว่า งการทำกิจกรรมการสะสมผู้ใช้ ที่ชนะมากกว่า 5 ครั้ง และสามารถแบ่งได้ 10,000 ยูเอสดีที

  กฎของการชนะคือ :

  ตัวเลข ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในวัน ที่ 11 โมง (วัน ที่ 2) ก่อนเวลา (รวมอยู่ด้วย) หมายเลขสุดท้ายของบีทีซี

  ค่า (หัวเราะ) เทียบกับการอ้างอิง:

  1、假设次日11:00 (GMT+8)前最后一个指定区块哈希值为:0x95519f40a75c3f46d0426d5db908458b3d056b929d02b536c1c6d431ec94f093

  2. กรองตัวอักษรเฮช และได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ : 095519401946042642658585393253641940993

  3, เลือกเลขสุดท้ายของค่าเฮช และชนะเป็นเลข 3

  4. ฝ่าย ที่ได้รับรางวัลชนะ 3 ฝ่ายแบ่ง

  สัญญา

  แลกเปลี่ยนเงินตราเป็นจำนวน 3 ฝ่ายเมื่อวัน ที่ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเงินจำนวน 1,000 ยูเอสดีจะแบ่งเป็น 10,000 ยูเอสที

  สัญญา

  ชนะหมายเลข

  เพื่อตัด

  สัญญา

  ศูนย์หนึ่งสองสาม

  เงินใน

  สัญญา

  ตลอดกาล

  456

  ยูเอสทีใน

  สัญญา

  ตลอดกาล

  7,8,9

  หมายเหตุ:

  1 แอคเค้าท์กิจกรรมนี้ ไม่เกี่ยวข้อง

  2. รางวัลสำหรับกิจกรรมจะรวมตัวกันภายใน 7 วันทำการภายในระยะเวลา 7 วันทำการออก

  สัญญา

  ยูเอสทีของผู้ใช้อย่างถาวร ซึ่งยังไม่ได้เปิดใช้งานนับว่า เป็นการละทิ้งรางวัล 3, กิจกรรมทั้งหมด 5 วันผู้ใช้สามารถเข้าร่วมมาก ที่สุดในการทำ

  สัญญา

  3 ค่ายต่อวัน

  ระหว่า งกิจกรรมหากมีการโกงรางวัลการโกงรางวัลแพลตฟอร์มมีสิทธิ ที่จะยกเลิกคุณสมบัติของรางวัล

  สัญญา

  ด้านสินทรัพย์ดิจิตอลเป็นผลิตภัณฑ์ ที่นวัตกรรมการลงทุน ที่มีความเสี่ยงสูง และมีความเป็นมืออาชีพมากกว่า กรุณาตัดสินด้วยเหตุผล และตัดสินใจด้วยการลงทุน
  การแปล
  [ดั้งเดิม]

  合约阵营作战计划,赢取60,000 USDT奖励!

  活动时间:4月7日10:00-4月11日16:00(GMT+8)

  报名表单地址:https://su-8093e18f196b3d42.jinshuju.com/f/1Zw6Qm

  合约类型(阵营):

  币本位交割合约

  币本位永续合约

  USDT本位永续合约

  活动一:选择你看好的

  合约阵营

  交易,获胜

  合约阵营

  每天平分10,000USDT奖励

  活动期间,参与任意合约类型交易,且该合约类型每天累计交易金额不低于1,000USD(USD:USDT=1:1)的报名用户即自动加入对应

  合约阵营

  ,根据次日11:00(GMT+8) 前(包含该时刻)最后一个BTC区块哈希值最后一位数字确定获胜阵营,获胜阵营将平分当天10,000USDT奖励。

  活动二:活动期间获胜次数达到5次的用户瓜分10,000USDT

  活动期间,累计获胜次数达到5次的用户,可额外平分10,000USDT奖励。

   

  获胜数字

  规则如下:

  活动当天

  获胜数字

  取次日11:00(GMT+8) 前(包含该时刻),最后一个BTC区块哈希值最后一位数字。

  哈希值比对参考示例:

  1、假设次日11:00 (GMT+8)前最后一个指定区块哈希值为:0x95519f40a75c3f46d0426d5db908458b3d056b929d02b536c1c6d431ec94f093

  2、将哈希值的字母过滤,得到本次的

  获胜数字

  :0955194075346042659084583056929025361643194093

  3、取哈希值最后一个数字,则

  获胜数字

  为3;

  4、

  获胜数字

  3 对应的阵营为

  币本位交割合约

  ,则当日参与

  币本位交割合约

  交易,累计交易金额达到1,000USD的用户将平分10,000USDT。

  合约阵营

  获胜数字

  币本位交割合约

  0、1、2、3

  币本位永续合约

  4、5、6

  USDT本位永续合约

  7、8、9

   

  注意事项:

  1、本活动子账户不参与其中;

  2、活动奖励将于活动结束后七个工作日内统一发放至用户的

  USDT本位永续合约

  全仓账户,活动结束后未开通

  USDT本位永续合约

  账户视为放弃奖励; 3、活动共计5天,用户每天最多可参加三个

  合约阵营

  交易,活动总场次为5次;

  4、活动期间内,如有刷奖作弊行为,平台有权取消其奖励资格;

  5、数字资产合约交易是创新的投资产品,风险较高,专业性较强。请您理性判断,审慎做出投资决策;

  6、本活动最终解释权归火币合约所有。