ประกาศ

  วัน ที่ 9 เมษายนเวลา 12.00-13 : 00 น.การบำรุงรักษาระบบ

  ผู้ใช้ ที่เคารพ:

  เพื่อให้คุณได้รับบริการ ที่มีคุณภาพดีขึ้นเงินกู้ยืมสำหรับการบำรุงรักษาระบบในวัน ที่ 9 เมษายน 2021 –เวลา 12.00 น. (จีเอ็มที + 8) ในระหว่า งการบำรุงรักษาคุณอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานล้มเหลวการเชื่อมต่อผิดปกติฯ ลฯ ในขณะ ที่คำสั่งส่งคืน หรือปรับปริมาณการใช้งาน ( ที่มีการประกอบเข้าด้วยกัน) กรุณาเตรียมการล่วงหน้า และพยายามหลีกเลี่ยงการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลานี้ เราขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณสำหรับการสนับสนุน!

  "หากมีข้อสงสัยใดๆโปรดติดต่อเราผ่านทางปุ่ม" "ความช่วยเหลือ" "ทางด้านล่างของหน้าโฮโบ"

  ทางเข้าผลิตภัณฑ์

  เครือข่ายการเงิน

  ที่ตั้งเว็บไซต์: ปักธงขาว

  รายละเอียดเกี่ยวกับเงินตรา

  用户手册请参见:https://support.hbfile.net/hc/zh-cn/articles/900003764586

  คำถามทั่วไปกรุณาดูนะคะ

  โฮโบกอล

  การแปล
  [ดั้งเดิม]

  质押借币4月9日12点-13点系统维护公告

  尊敬的用户:

  为了给您提供更优质的服务,质押借币将于2021年4月9日12点-13点 (GMT+8) 进行系统维护。维护期间,您可能会在下单、归还或调整质押物(包含补仓)时出现操作失败、连接异常等问题。请提前准备,尽量避开该时间段内的相关操作。对此给您造成不便,我们表示抱歉。感谢您的支持!

  如有任何疑问请通过

  Huobi Global

  页面右下角“帮助”按钮联系我们。

  产品入口

  Huobi Global

  官网-导航栏【金融业务】-【质押借币】

  网址:https://www.huobi.li/zh-cn/financial/pledge/

  质押币种详情:https://www.huobi.li/zh-cn/financial/pledge/detail/

  用户手册请参见:https://support.hbfile.net/hc/zh-cn/articles/900003764586

  常见问题请参见:https://support.hbfile.net/hc/zh-cn/articles/900004824443

  Huobi Global

  2021年4月8日