ประกาศ

  ประกาศเกี่ยวกับการออนไลน์บีทีจีเอ็นโอจีเอ็นเอ็มแอนด์เอ็มอาร์ดี และเอสยูเอสดีอาร์เอสยูเอสที

  ผู้ใช้ ที่เคารพ:

  สวัสดี! ระหว่า งวัน ที่ 9 เมษายน 2021 : 00 น.ของสิงคโปร์ระหว่า งวัน ที่ 9 เมษายนค.ศ. 2021 : 00 น.ในสัญญาระหว่า งประเทศสิงคโปร์ระหว่า งวัน ที่ 14 เมษายนพ.ศ. 2562 สัญญาระหว่า งประเทศกำลังดำเนินการในรูปของสัญญาเงินตรา ที่คง ที่ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ ที่มีเสถียรภาพรองรับการแลกเปลี่ยนสองทาง และสูงสุด 75 เอ็กซ์ ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบของยูเอสทีต่อไปนี้ :

  [โปรดตรวจสอบข้อตกลงส่วนตัวของบันได ที่มีการปรับ แต่งข้อตกลงส่วนตัว]

  [หมายเลขสัญญาฉบับถาวร]

  [ราคาสัญญาณ ที่ยังไม่สิ้นสุด]

  นอกจากนี้ ยังมีความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยง ที่เพิ่มขึ้น และรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้ เราจะใส่เงินสำรองสำหรับความเสี่ยงเพิ่มเติมสำหรับ

  สายพันธุ์

  ใหม่ แต่ละ

  สายพันธุ์

  และรายละเอียดดังนี้ :

  สายพันธุ์

  จำนวนเงินสำรองสำหรับความเสี่ยง

  สัญญาของแอ็บสแตทยังไม่สิ้นสุด

  แสนไวต่อแสง

  สัญญาของโอเกิลยูเอสทีไม่มี ที่สิ้นสุด

  แสนไวต่อแสง

  ไมเคิลสดีตสัญญาตลอดกาล

  แสนไวต่อแสง

  ไม่มีสัญญาไม่มี ที่สิ้นสุด

  แสนไวต่อแสง

  ตามด้วยระบบ

  สัญญาไฟ

  และระบบไฟจะออนไลน์อย่างต่อเนื่องในสัญญาอื่น ๆ โปรดรอคอย

  ข้อเสนอแนะด้านสินทรัพย์ดิจิตอลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีความเสี่ยงสูง และมีความเป็นมืออาชีพมากกว่า กรุณาตัดสินใจด้วยเหตุผล และตัดสินใจด้วยตัวเอง

  ขอบคุณสำหรับการสนับสนุน

  สัญญาไฟ

  !

  สัญญาไฟ

  การแปล
  [ดั้งเดิม]

  关于正式上线BTT、OGN、MASK和RNDR品种USDT本位永续合约的公告

  尊敬的用户:

  您好!

  火币合约

  平台将于新加坡时间2021年4月9日14点上线BTT、OGN、MASK和RNDR

  品种

  USDT本位永续合约。USDT本位永续合约是正向合约,即稳定币合约,采用稳定币(USDT)作为担保资产,支持双向交易和最高75X倍数,对应USDT本位永续合约

  品种

  要素如下:

  【USDT本位永续合约阶梯调整系数专题请查阅>>>】

  【USDT本位永续合约指数构成专题请查阅>>>】

  【USDT本位永续合约费率请查阅>>>】

  同时为提升应对风险能力,给用户保驾护航。我们会为每个新上线

  品种

  注入额外的风险准备金,详情如下:

  品种

  注入风险准备金金额

  BTT USDT本位永续合约

  200,000 USDT

  OGN USDT本位永续合约

  200,000 USDT

  MASK USDT本位永续合约

  200,000 USDT

  RNDR USDT本位永续合约

  200,000 USDT

  后续,

  火币合约

  平台会陆续上线其它合约

  品种

  ,敬请期待。

  风险提示:数字资产合约交易是创新的交易产品,风险较高,专业性较强。请您理性判断,审慎做出交易决策。

  感谢您对

  火币合约

  的支持!

   

  火币合约

  2021年4月8日