ประกาศ

  โออิเคคประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคำนวณ

  ด้วยความเคารพต่อผู้ใช้โออิเคค

  "สระว่า ยน้ำในเหมืองโออีโคก" จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ""สระว่า ยน้ำสำหรับสุนัข" "ในวัน ที่12เมษายน2021เวลา08.00น.ของวัน ที่12เมษายน2012" ผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบนั้น จะมีผลกระทบต่อการชำระเงินในวัน ที่ 12 เมษายน และคาดว่า จะเสร็จสิ้นการชำระเงินก่อนเ ที่ยงวัน ที่ 13 เมษายน 2021

  โออีโคลักซ์จะยังคงให้ผลิตภัณฑ์ ที่ยอดเยี่ยม และบริการ ที่มีคุณภาพมากขึ้น!

  7 เมษายน 20201 (เอชเคที)

  [คลิกเพื่อดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น] > > >

  [คล๊อกเพื่อเข้าสู่โออิค]

  การแปล
  [ดั้งเดิม]

  欧易OKEx关于将DOGE赠币变更为PPLNS结算模式的公告

  尊敬的欧易OKEx用户:

  欧易OKEx矿池将于2021年4月12日08:00 (HKT) 起将“欧易OKEx矿池LTC联合挖矿赠送狗狗币(DOGE)”模式变更为PPLNS收益结算模式。受模式变更影响,4月12日的收益会延迟支付,预计于2021年4月13日12:00 (HKT) 前完成支付。

  给您带来的不便,敬请谅解!感谢您的支持和理解!

  欧易OKEx将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!

  欧易OKEx团队

  20201年4月7日(HKT)

   

  【点击下载欧易OKEx APP】>>>

  【点击进入欧易OKEx 官方微博】>>>

  【点击进入欧易OKEx 官方社群】>>>

  OKEX ประกาศล่าสุด

  เพิ่มเติม