ประกาศ

  ประกาศสำคัญเกี่ยวกับความล่าช้าของการตั้งถิ่นฐานของฮิวโอบี - ขอบเขต ที่ 16 : 00 น. (ยูทีซี) เมื่อวัน ที่ 7 เมษายน

  ถึงผู้ใช้

  จะเลื่อนไปเป็นเวลา 18 : 00 น. (ยูทีซี)

  ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณ ที่สนับสนุนนะคะ

  อนาคตของฮุย

  การแปล
  [ดั้งเดิม]

  [Important Notice] Announcement on the delay of settlement of Huobi USDT- margined swaps at 16:00 (UTC) on April 7

  Dear users,

  Due to the network upgrade of the third-party operators, in order to ensure the user's trading experience, the settlement of Huobi USDT-margined swaps at 16:00 (UTC) on April 7

  will be postponed to 18:00 (UTC).

  We apologize for the inconvenience. Thank you for your support!

   

  Huobi Futures

  April 7, 2021