ประกาศ

  สัญญาค้า - ฟิลเพื่อชิงเงิน 60,000 ยูดีมา!

  เวลากิจกรรม: 10 โมงเช้าวัน ที่ 2 เดือนมิถุนายน 2021-10 โมงเช้าวัน ที่ 9 เดือนมิถุนายน 2021 (ยูทีซี)

  ที่อยู่แบบฟอร์มการลงทะเบียน: เอชทีเอฟ - 8093 อี 186 บี 42. จินชู - คอม - เอฟไอเอส

  กิจกรรม 1 : ธุรกิจฟิลเตอร์ตกลงหุ้นเท่า ๆ กัน 30000 ดอลลาร์

  ระหว่า งเหตุการณ์ใครก็ตาม ที่ทำงานด้านล่างจะได้ 5 ยูดีที:

  - อัพโหลดภาพบนโปสเตอร์มาใช้ร่วมกัน

  ทั้งหมดแค่สามหมื่นยูดี มาก่อนได้ก่อน

  กิจกรรม ที่ 2 : อันดับ ที่ 100

  ในระหว่า งเหตุการณ์ในขณะ ที่ผู้ใช้ลงทะเบียน และสัญญาซื้อขายฟิลเตอร์/ยูเอสดีสัญญาแลกเปลี่ยนฟิลเตอร์ และยูเอสดีแพลตฟอร์มจะจัด อันดับผู้เข้าร่วมโดยปริมาณการซื้อขายสะสม (ยูดี) : ยูดี = 1 : 1) ของอนุพันธ์ทั้งสามด้านบน และ 100 ผู้ชนะสามารถเข้าถึง 30000 ดอลลาร์สรอ.ตามรายละเอียดต่อไปนี้ :

  อันดับ 1 : 3,000 ดอลลาร์

  ท็อป 2-32000 ดอลลาร์ต่อ อัน

  อันดับ 4-10 : 1000 ยูดีทีละ อัน

  11-100 อันดับแรก: หุ้นเท่า ๆ กัน 16000 ดอลลาร์

  บันทึกย่อ:

  การแปล
  [ดั้งเดิม]

  Trade FIL Contracts to Grab 60,000 USDT!

  Activity Time: 10:00 am on Apr. 2, 2021- 10:00 am on Apr. 9, 2021 (UTC)

  Registration Form Address: https://su-8093e18f196b3d42.jinshuju.com/f/LEaSwe

   

  Activity 1: Trade FIL contracts to equally share 30,000USDT

  During the event, whoever completes the tasks below can get 5 USDT:

  - Sign up and trade FIL/USD futures, FIL/USD swaps or FIL/USDT swaps and the cumulative trading volume is over 2000USDT (USDT:USD=1:1);

  - Follow @HuobiFutures_ on Twitter;

  - Upload the poster sharing screenshot.

  Only 30,000 USDT in total! First come, first served.

  Activity 2: Rank top 100 to grab 30,000USDT

  During the event, while users sign up and trade FIL/USD futures, FIL/USD swaps and FIL/USDT swaps, the platform will rank the participants by the cumulative trading volume (USDT:USD=1:1) of the three derivatives above and the top 100 winners can grab 30,000USDT with the details following:

  Top 1: 3,000USDT

  Top 2-3: 2,000USDT each

  Top 4-10: 1,000USDT each

  Top 11-100: equally share 16,000USDT

   

  Notes:

  1. Sub-accounts and market makers of Futures are not included in this activity;

  2. The awards will be delivered to users’ cross margin account of Huobi USDT-margined swaps within 7 business days after the activity finished. If users’ account has not been activated before the end of this activity, it will be regarded as giving up the reward;

  3. Huobi Futures shall execute the power of disqualification to the user with any malicious behaviors;

  4. Digital asset derivatives are innovative investment products with greatly price fluctuates. Trading digital asset derivatives carry a high level of risk. Please rationally judge your investment ability and prudently make your decisions.

  5. Huobi Futures reserves the right of final interpretation to this event.